Dû bist mîn, ich bin dîn

Dû bist mîn, ich bin dîn:
des solt dû gewis sin.
dû bist beslozzen
in mînem herzen;
verlorn ist daz slüzzelîn:
dû muost immer drinne sîn.