Digitale bibliotheek

Welkom in de digitale bibliotheek van Bouwe Brouwer. U vindt hier verscheidene boeken in epub-formaat. Druk op de afbeelding om het boek te downloaden.

Herman Gorter - Mei Herman Gorter
Mei


Haar vader is de zon, haar moeder de maan. Zij is een van de twaalf zusters die op de zon staan, hand en hand alleen, als 't spel van kinderen in een kleine kring. Om beurten gaat er een en breekt de ring. Eén is heengegaan, de liefste, de blondste, ja, Mei is haar naam. De kleine Mei brengt een nieuwe lente en een nieuw geluid.

Mei is het beroemde epos van Herman Gorter dat hij dichtte als een tempel voor het meisje Mei. Mei geldt als het centrale meesterwerk van Tachtig.
P.C. Boutens - Beatrijs P.C. Boutens
Beatrijs


Beatrijs is de jongste zuster in het klooster en werkt daar als kosteres. Op een ochtend komt zij een ridder tegen. Beatrijs laat daarop haar sleutelbos, kap en pij achter bij Maria en verlaat het klooster.

Beatrijs is het best verkochte werk van de Nederlandse dichter en classicus P.C. Boutens (1870-1943). Beatrijs schreef deze bewerking van de middeleeuwse Marialegende Beatrijs voor Charley, de dochter van beeldend kunstenaar Jan Toorop, en haar vriendin Elsje. Hij beoogde daarmee de sproke van Beatrijs te vertellen in zulk een klare en simple wijs als kinderen verstaan.
Hichtum, Nienke van - Afke's tiental Nienke van Hichtum
Afke’s tiental


Moeder Afke woont met haar man Marten en de kinderen in een eenvoudig huisje in een dorp op het Friese platteland. Het tiende kind is net geboren en Afke heeft het moeilijk om alle kinderen te voeden en te kleden.

Afke’s tiental geeft een schets uit het leven van een arm Fries landarbeidersgezin aan het einde van de 19e eeuw.
Alice Nahon - Vondelingskens Alice Nahon
Vondelingskens


Vondelingskens is het eerste dichtbundeltje van de Antwerpse dichteres Alice Nahon (1896-1933). Het kwam uit in 1920.
Alice Nahon - Op zachte vooizekens Alice Nahon
Op zachte vooizekens


Op zachte vooizekens is het tweede dichtbundeltje van de Antwerpse dichteres Alice Nahon (1896-1933). Het kwam uit in 1921 en bevat onder andere het gedicht Avondliedeke III. Dit gedicht met de bekende versregel ’t Is goed in ’t eigen hert te kijken werd in 2009 door de lezers van Het Nieuwsblad uitgeroepen tot het meest geliefde gedicht van Vlaanderen.
Alice Nahon - Schaduw Alice Nahon
Schaduw


Schaduw is het derde dichtbundeltje van de Antwerpse dichteres Alice Nahon (1896-1933). Het kwam uit in 1928.
Koenraad Kuiper - Atheensch jongensleven Koenraad Kuiper
Atheensch jongensleven


Prof. Koenraad Kuiper (1854-1922), hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, vertelt ons over het Atheense jongensleven in de Griekse oudheid.
Koenraad Kuiper - Recht en onrecht in Athene's bloeitijd Koenraad Kuiper
Recht en onrecht in Athene’s bloeitijd


Een korte studie over de achtergrond van Plato’s Gorgias.
Broer Jongma - De H. Bonifatius: syn libben en syn wirk Broer Jongma
De H. Bonifatius: syn libben en syn wirk


Friestalige levensbeschrijving van de heilige Bonifatius.
Willem Hielkema - Het Friesche oelebord Willem Hielkema
Het Friesche oelebord


Het Friesche oelebord is een boekje over het Friese uilenbord. Het verscheen oorspronkelijk in 1936 als artikelenreeks in het Nieuwsblad van Friesland en in het Leeuwarder Nieuwsblad. Schrijver was de journalist Willem Hielkema (1887-1944).
Waling Dijkstra - De zilveren rinkelbel Waling Dijkstra
De zilveren rinkelbel


Bij baas Pabe Roukes, schoenmaker te Stiens, wordt op een avond een grote doos bezorgd. In de doos blijkt een jongen te liggen van ongeveer een jaar oud. Wie is deze jongen en wat zal er van hem worden? Meesterverteller Waling Dijkstra (1821-1914) neemt u mee naar Friesland in vroeger tijden en vertelt het levensverhaal van de jongen.
Waling Dijkstra - De timmerknecht van Klaverterp Waling Dijkstra
De timmerknecht van Klaverterp


Het kleine Friese dorp Klaverterp heeft geen eigen predikant, maar wel een herberg. Toch was de herberg voor twintig jaren heel wat fleuriger dan thans. Toen werden er op een zomerse zondagmiddag soms een paar „riders” (achttallen) Deventer koek verslingerd; toen kon de herbergier op Sinterklaas, kersttijd of Nieuwjaar een verloting van kledingstukken, schapenvlees, ganzen en eenden, bollen en koek tot stand brengen, en op Hemelvaartsdag of Pinkstermaandag een kleine kaatspartij of zakloperij. Maar dat alles is nu in ’t verval.
Hoe is dit zo gekomen? En wat heeft het Genootschap daarmee te maken? Meesterverteller Waling Dijkstra (1821-1914) neemt u mee naar Friesland in de negentiende eeuw en vertelt het u aan de hand van het levensverhaal van de Klaverterper timmermansknecht Jan Spaan.