Digitale bibliotheek

Welkom in de digitale bibliotheek van Bouwe Brouwer. U vindt hier verscheidene boeken in epub-formaat. Druk op de afbeelding om het boek te downloaden.

Herman Gorter - Mei Herman Gorter
Mei


Haar vader is de zon, haar moeder de maan. Zij is een van de twaalf zusters die op de zon staan, hand en hand alleen, als 't spel van kinderen in een kleine kring. Om beurten gaat er een en breekt de ring. Eén is heengegaan, de liefste, de blondste, ja, Mei is haar naam. De kleine Mei brengt een nieuwe lente en een nieuw geluid.

Mei is het beroemde epos van Herman Gorter dat hij dichtte als een tempel voor het meisje Mei. Mei geldt als het centrale meesterwerk van Tachtig.
Louis Couperus - Eline Vere Louis Couperus
Eline Vere


Eline Vere is een jonge vrouw uit de hogere Haagse kringen aan het einde van de negentiende eeuw. Zij is al twee maal ten huwelijk gevraagd, maar heeft beide malen bedankt. Op het sinterklaasfeest met kennissen krijgt zij een waaier. Niet zomaar een waaier, maar een prachtige waaier met een fantasie van rozen en elven op ivoorwit satijn van de Italiaanse schilder Bucchi. Van wie zou zij deze mooie waaier gekregen hebben?

Eline Vere is de debuutroman van Louis Couperus (1863-1923) en verscheen oorspronkelijk als feuilleton in Het Vaderland. Eline Vere behoort tot de meest gelezen boeken uit de Nederlandse literatuur.
Louis Couperus - Een zieltje Louis Couperus
Een zieltje


Kareltje is een zwak kind en zoon van een minister. Zijn ouders besteden weinig aandacht aan hem. Anders is het met zijn oom Frank die in het buitenland woont.

Dit verhaal is geschreven door Louis Couperus (1863-1923), een van de bekendste Nederlandse schrijvers en verscheen oorspronkelijk in januari 1890 in het literaire tijdschrift De Gids. Het verhaal is opgedragen aan Betty Baud, de latere echtgenote van Louis Couperus.
P.C. Boutens - Beatrijs P.C. Boutens
Beatrijs


Beatrijs is de jongste zuster in het klooster en werkt daar als kosteres. Op een ochtend komt zij een ridder tegen. Beatrijs laat daarop haar sleutelbos, kap en pij achter bij Maria en verlaat het klooster.

Beatrijs is het best verkochte werk van de Nederlandse dichter en classicus P.C. Boutens (1870-1943). Boutens schreef deze bewerking van de middeleeuwse Marialegende Beatrijs voor Charley, de dochter van beeldend kunstenaar Jan Toorop, en haar vriendin Elsje. Hij beoogde daarmee de sproke van Beatrijs te vertellen in zulk een klare en simple wijs als kinderen verstaan.
Jules Verne - Naar het middelpunt der aarde Jules Verne
Naar het middelpunt der aarde


Axel woont in Hamburg bij zijn oom Otto Lidenbrock die professor is in de delfstofkunde.
Op een dag koopt de professor een boek uit de twaalfde eeuw. Het is geen gedrukt boek, maar een handschrift, geschreven in runen en in de IJslandse taal. Uit het boek valt een stuk perkament met runen. De professor en Axel weten de tekst te ontcijferen. Er staat:
Daal af in de krater van de Sneffels Yocul, die de schaduw van de Scartaris treft vóór de eerste juli, vermetele reiziger! En gij zult het middelpunt van de aarde bereiken.
Ik heb het gedaan. Arne Saknussemm.

Axel reist hierop met zijn oom af naar IJsland om op weg te gaan naar het middelpunt van de aarde.

Naar het middelpunt der aarde is een van de Wonderreizen geschreven door Jules Verne.
Hichtum, Nienke van - Afke's tiental Nienke van Hichtum
Afke’s tiental


Moeder Afke woont met haar man Marten en de kinderen in een eenvoudig huisje in een dorp op het Friese platteland. Het tiende kind is net geboren en Afke heeft het moeilijk om alle kinderen te voeden en te kleden.

Afke’s tiental geeft een schets uit het leven van een arm Fries landarbeidersgezin aan het einde van de 19e eeuw.
Alice Nahon - Vondelingskens Alice Nahon
Vondelingskens


Vondelingskens is het eerste dichtbundeltje van de Antwerpse dichteres Alice Nahon (1896-1933). Het kwam uit in 1920.
Alice Nahon - Op zachte vooizekens Alice Nahon
Op zachte vooizekens


Op zachte vooizekens is het tweede dichtbundeltje van de Antwerpse dichteres Alice Nahon (1896-1933). Het kwam uit in 1921 en bevat onder andere het gedicht Avondliedeke III. Dit gedicht met de bekende versregel ’t Is goed in ’t eigen hert te kijken werd in 2009 door de lezers van Het Nieuwsblad uitgeroepen tot het meest geliefde gedicht van Vlaanderen.
Alice Nahon - Schaduw Alice Nahon
Schaduw


Schaduw is het derde dichtbundeltje van de Antwerpse dichteres Alice Nahon (1896-1933). Het kwam uit in 1928.
Carmen Sylva - Een gebed Carmen Sylva
Een gebed


Raoul en Berthalda wonen bij hun grootmoeder en Editha is hun vriendin. De grootmoeder van Raoul en Berthalda wil dat Raoul priester wordt en Berthalda non, om zo boete te doen voor de zonden van hun moeder.
Als Raoul aan zijn opleiding tot priester begint, moeten Raoul en Editha noodgedwongen afscheid van elkaar nemen. In hun heerlijke kinderjaren doorkruisten Raoul en Editha velden en bossen. Maar als Raoul priester wordt, dan kan hij niet met zijn geliefde Editha trouwen. Editha wil daarom non worden, want ze wil nooit de vrouw worden van een ander. Maar de moeder van Editha wil niet dat Editha non wordt, maar een man trouwt en moeder wordt.
Dan maakt Berthalda kennis met Tassilo, de zoon van een groot koopman …
Zie hier het probleem: Editha wil non worden en mag niet en Berthalda moet non worden en wil niet.

Carmen Sylva is het pseudoniem van Elisabeth zu Wied (1843-1916). In 1869 trouwde Elisabeth met de latere koning Karl. I van Roemenië. In 1881 werd haar man als koning van Roemenië gekroond en werd Elisabeth koningin van Roemenië.
Carmen Sylva schreef gedichten, vertellingen, sprookjes en romans in het Duits, Roemeens, Frans en Engels. Naast haar eigen werk vertaalde ze ook werk uit het Frans in het Duits.
Koenraad Kuiper - Atheensch jongensleven Koenraad Kuiper
Atheensch jongensleven


Prof. Koenraad Kuiper (1854-1922), hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, vertelt ons over het Atheense jongensleven in de Griekse oudheid.
Koenraad Kuiper - Recht en onrecht in Athene's bloeitijd Koenraad Kuiper
Recht en onrecht in Athene’s bloeitijd


Een korte studie over de achtergrond van Plato’s Gorgias.
Broer Jongma - De H. Bonifatius: syn libben en syn wirk Broer Jongma
De H. Bonifatius: syn libben en syn wirk


Friestalige levensbeschrijving van de heilige Bonifatius.
Willem Hielkema - Het Friesche oelebord Willem Hielkema
Het Friesche oelebord


Het Friesche oelebord is een boekje over het Friese uilenbord. Het verscheen oorspronkelijk in 1936 als artikelenreeks in het Nieuwsblad van Friesland en in het Leeuwarder Nieuwsblad. Schrijver was de journalist Willem Hielkema (1887-1944).
Waling Dijkstra - De zilveren rinkelbel Waling Dijkstra
De zilveren rinkelbel


Bij baas Pabe Roukes, schoenmaker te Stiens, wordt op een avond een grote doos bezorgd. In de doos blijkt een jongen te liggen van ongeveer een jaar oud. Wie is deze jongen en wat zal er van hem worden? Meesterverteller Waling Dijkstra (1821-1914) neemt u mee naar Friesland in vroeger tijden en vertelt het levensverhaal van de jongen.
Waling Dijkstra - De timmerknecht van Klaverterp Waling Dijkstra
De timmerknecht van Klaverterp


Het kleine Friese dorp Klaverterp heeft geen eigen predikant, maar wel een herberg. Toch was de herberg voor twintig jaren heel wat fleuriger dan thans. Toen werden er op een zomerse zondagmiddag soms een paar „riders” (achttallen) Deventer koek verslingerd; toen kon de herbergier op Sinterklaas, kersttijd of Nieuwjaar een verloting van kledingstukken, schapenvlees, ganzen en eenden, bollen en koek tot stand brengen, en op Hemelvaartsdag of Pinkstermaandag een kleine kaatspartij of zakloperij. Maar dat alles is nu in ’t verval.
Hoe is dit zo gekomen? En wat heeft het Genootschap daarmee te maken? Meesterverteller Waling Dijkstra (1821-1914) neemt u mee naar Friesland in de negentiende eeuw en vertelt het u aan de hand van het levensverhaal van de Klaverterper timmermansknecht Jan Spaan.