Adriaan Poirters

Pelgrimsliedje

Wij zijn toch pelgrims allegaar,
Wij hebben hier geen vaste steden,
’t Is al droefheid voor en naar
Zolang wij zijn beneden.

Wat is het leven van ons al,
Dan hier eens komen en weer scheiden?
De weg loopt door het tranendal,
Die ons naar huis zal leiden.

O vaderland, o vaderland,
Wanneer zult gij mij eens ontvangen?
Tot u is ’t dat mijn herte brandt
En zucht met groot verlangen.