Cornelis Paradijs

Predikantenlied

Hulde aan onzen geestelijken stand

Hoe gezegend in ons land
Is het vak van Predikant! -
Godes hand rust, buiten kijf,
Zichtbaar op dit vroom bedrijf!

Dichters maakt alleen de Heer,
Predikanten mint hij zeer:
Daarom neemt men, dat is klaar,
Zoveel dichters bij hen waar.

Ik ben handelaar in graan, -
Met mijn dichten wil 't wel gaan:
Toch - ware ik een dominé . . .
'k Wed dat ik het beter deê.

Velen, die men dichters heet,
Kost het dichten druppels zweet . . .
Maar in 't priesterlijke pakje
Gaat het van een leien dakje.

En geen wonder! Godes gratie
Geeft van zelven inspiratie
Schande dan den godsman, die
Niet iets doet aan poëzie!

Uit: Grassprietjes (1885)