Karel van de Woestijne

Weêr gaat het veege licht der asters bloeien

Weêr gaat het veege licht der asters bloeien;
weêr naêrt een herfst. — En dit doorhunkerd hart
waar smokend ’s zomers toortse gaat vergloeien,
wordt huiverend, en mart …

— Ik, in wiens hand de zoele vruchten wogen
maar wien de zoen ontzegd werd van den beet;
die, naar ’k u weet, o herfstig mededoogen,
me des te allèener weet;

eeuwige maaier, ik, die sneed het koren
maar nimmer voor zich-zelf de garve bond;
eindlooze vaarder in zijn vochte voren
die nooit de haven vond:

weêr naêrt een herfst; en weêr naêrt wrang het derven
dit hart dat, hooploos, steeds verlangen kent;
dat, immer hunkrend naar dit herfstlijk sterven,
na ’t wintren weet een lent’…

— Weêr brandt mijn najaars-bloed in smeek-gebaren;
weêr weent het hart waar de oude wonde schroeit …
— Hoe bronst het goud in de kastanjelaren!
De zilvren aster bloeit …

Uit: De modderen man, 1920