Adeste fideles

00:00 Midispeler is niet actief
 1. Adeste fideles, laeti, triumphantes:
  Venite, venite in Bethleem:
  Natum videte Regem Angelorum:
  Venite, adoremus,
  Venite, adoremus,
  Venite, adoremus Dominum.

 2. En grege relicto, humiles ad cunas
  Vocati pastores approperant:
  Et nos ovanti gradu festinemus:
  Venite, adoremus,
  Venite, adoremus,
  Venite, adoremus Dominum.

 3. Aeterni Parentis splendorem aeternum
  Velatum sub carne videbimus:
  Deum infantem, pannis involutum:
  Venite, adoremus,
  Venite, adoremus,
  Venite, adoremus Dominum.

 4. Pro nobis egenum et foeno cubantem
  Piis foveamus amplexibus:
  Sic nos amantem quis non redamaret?
  Venite, adoremus,
  Venite, adoremus,
  Venite, adoremus Dominum.

 1. Komt, gelovigen, met blijdschap en triomfgezang:
  Komt, komt naar Bethlehem:
  Ziet hem geboren, de Koning van de engelen:
  Komt, laat ons hem aanbidden,
  Komt, laat ons hem aanbidden,
  Komt, laat ons hem aanbidden als onze Heer.

 2. Ziet, hoe de opgeroepen herders hun kudde achterlaten
  en nederig tot de kribbe naderen:
  Laat ons ook met vrolijke tred daarheen spoeden:
  Komt, laat ons hem aanbidden,
  Komt, laat ons hem aanbidden,
  Komt, laat ons hem aanbidden als onze Heer.

 3. Wij zullen de eeuwige schoonheid zien
  van de eeuwige Vader, verscholen in het vlees:
  God, als kind in doeken gewikkeld.
  Komt, laat ons hem aanbidden,
  Komt, laat ons hem aanbidden,
  Komt, laat ons hem aanbidden als onze Heer.

 4. Arm werd hij voor ons en ligt hier neder op stro;
  Laat ons hem koesteren in vrome omhelzing:
  Wie zou hem niet weder beminnen, die ons zozeer bemint?
  Komt, laat ons hem aanbidden,
  Komt, laat ons hem aanbidden,
  Komt, laat ons hem aanbidden als onze Heer.


Hieronder een Nederlandstalig kerstlied met hetzelfde refrein en op dezelfde wijs:

Wij komen tezamen

Wij komen tezamen onder ’t sterrenblinken,
een lied moet weerklinken voor Bethlehem.
Christus geboren, zingen d’englenkoren.
Venite, adoremus,
Venite, adoremus,
Venite, adoremus Dominum.

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.
Venite, adoremus,
Venite, adoremus,
Venite, adoremus Dominum.

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
en kussen uw voeten, Emmanuël.
Wij willen geven hart en geest en leven.
Venite, adoremus,
Venite, adoremus,
Venite, adoremus Dominum.