De geboorte van Jezus volgens Lucas

Lucas 2:1 – 2:14

 1. In illo tempore: Exiit edictum a Caesare Augusto, ut describeretur universus orbis.
  In die tijd werd er een besluit uitgevaardigd van keizer Augustus, om een volkstelling te houden over de hele wereld.

 2. Haec descriptio prima facta est a praeside Syriae Cyrino:
  Deze eerste volkstelling had plaats onder Cyrinus, landvoogd van Syrië.

 3. Et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem.
  Allen gingen op reis om zich aan te geven, ieder naar zijn eigen stad.

 4. Ascendit autem et Joseph a Galilaea de civitate Nazareth,
  Zo vertrok Jozef vanuit Galilea uit de stad Nazareth,

  In Judaeam in civitatem David, quae vocatur Bethlehem: eo quod esset de domo et familia David,
  Omdat hij uit het huis en geslacht van David was, naar de stad van David, Bethlehem geheten,

 5. Ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore praegnante.
  Om zich aan te geven met Maria zijn maagdelijke echtgenoot, die zwanger was.

 6. Factum est autem, cum essent ibi, impleti sunt dies ut pareret.
  Terwijl zij nu daar waren, brak de tijd aan, dat zij moeder zou worden.

 7. Et peperit filium suum primogenitum, et pannis eum involvit, et reclinavit eum in praesepio:
  En zij bracht haar eerstgeboren zoon ter wereld, wikkelde Hem in doeken, en legde Hem in een kribbe,

  Quia non erat eis locus in diversorio.
  Want er was geen plaats in de herberg.

 8. Et pastores erant in regione eadem vigilantes, et custodientes vigilias noctis super gregem suum.
  Nu waren er herders in de streek, die in die nacht waakten en de wacht hielden over hun kudde.

 9. Et ecce Angelus Domini stetit juxta illos, et claritas Dei circumfulsit illos, et timuerunt timore magno.
  En zie, plotseling stond er een engel des Heren voor hen, en een goddelijke lichtglans omstraalde hen; en zij werden zeer bevreesd.

 10. Et dixit illis Angelus: Nolite timere:
  Maar de engel zei tot hen: Vreest niet!

  Ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo:
  Want zie, ik breng u een zeer blijde tijding, die voor het gehele volk bestemd is.

 11. Quia natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus, in civitate David.
  Heden is u in de stad van David een verlosser geboren, Christus de Heer.

 12. Et hoc vobis signum: Invenietis infantem pannis involutem, et positum in praesepio.
  En dit zij u ten teken: Gij zult een kindje vinden in doeken gewikkeld, en liggende in een kribbe.

 13. Et subito facta est cum Angelo multitudo militiae caelestis, laudantium Deum, et dicentium:
  En plotseling voegde zich bij de engel een hemelse legerschaar, terwijl zij God verheerlijkten en zongen:

 14. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
  Glorie aan God in den hoge en vrede op aarde voor de mensen van goede wil.

Lucas 2:15 – 2:20

 1. In illo tempore: Pastores loquebantur ad invicem: Transeamus usque Bethlehem, et videamus hoc verbum, quod factum est, quod Dominus ostendit nobis.
  In die tijd spraken de herders tot elkaar: Laten wij naar Bethlehem gaan en zien wat daar gebeurd is en door de Heer ons is bekendgemaakt.

 2. Et venerunt festinantes: et invenerunt Mariam, et Joseph, et infantem positum in praesepio.
  Zij spoedden zich er heen en vonden Maria en Jozef en het kindje, dat in een kribbe lag.

 3. Videntes autem cognoverunt de verbo, quod dictum erat illis de puero hoc.
  En toen zij het zagen, werden zij overtuigd van wat hun over dit kind gezegd was.

 4. Et omnes qui audierunt, mirati sunt: et de his quae dicta erant a postoribus ad ipsos.
  En allen die dit hoorden stonden verbaasd, ook over het verhaal van de herders.

 5. Maria autem conservabat omnia verba haec, conferens in corde suo.
  Maria echter, bewaarde dit alles in haar hart en overwoog het bij zichzelf.

 6. Et reversi sunt pastores glorificantes, et laudantes Deum in omnibus quae audierant, et viderant, sicut dictum est ad illos.
  Toen keerden de herders terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij hadden gehoord, en juist zo gezien hadden, als het hun was verteld.