O Fortuna

00:00 Midispeler is niet actief
 1. O Fortuna,
  velut luna
  statu variabilis,
  semper crescis
  aut decrescis;
  vita detestabilis
  nunc obdurat
  et tunc curat
  ludo mentis aciem,
  egestatem,
  potestatem
  dissolvit ut glaciem.

 2. Sors immanis
  et inanis,
  rota tu volubilis,
  status malus,
  vana salus
  semper dissolubilis,
  obumbrata
  et velata
  michi quoque niteris;
  nunc per ludum
  dorsum nudum
  fero tui sceleris.

 3. Sors salutis
  et virtutis
  michi nunc contraria,
  est affectus
  et defectus
  semper in angaria.
  Hac in hora
  sine mora
  corde pulsum tangite;
  quod per sortem
  sternit fortem,
  mecum omnes plangite!

 1. Oh Fortuna,
  zoals de maan
  in veranderlijke gestalten,
  neem jij altijd toe
  of af;
  een vervloekt leven
  nu eens is het hard
  en dan weer is het zorgzaam
  door het spel smelt helderheid van geest,
  armoede,
  vermogen
  weg als ijs.

 2. Vreselijk
  en ijdel lot
  jij rondwentelend rad
  ongunstige toestand
  vergeefse redder
  altijd oplosbaar,
  beschaduwd
  en besluierd
  tracht je vaste voet op mij te krijgen;
  door het spel
  van jouw gedraai
  loop ik nu met een blote rug

 3. Het lot van welzijn
  en deugd,
  voor mij nu ongunstig,
  bestaat uit stemming
  en moedeloosheid
  altijd in drukkend zware dienst.
  Hier op dit uur
  onverwijld
  beroert de snaren met het hart;
  omdat het lot
  de sterke doet instorten,
  jammert allen luid met mij!


Het lied O Fortuna komt uit de Carmina Burana. De Duitse componist Carl Orff (1895-1982) heeft 25 liederen uit de Carmina Burana op muziek gezet. Deze liederen beleefden hun première in 1937. O Fortuna is hiervan verreweg het meest bekende geworden.

Onderstaande tekening komt uit het manuscript van de Carmina Burana dat in 1803 uit het klooster Benediktbeuern werd geroofd. Het manuscript bevindt zich tegenwoordig in de Bayrische Staatsbibliothek in München. In het midden van de tekening zien we Fortuna, de godin van het lot, aangeduid als Fortuna imperatrix mundi (Fortuna, keizerin van de wereld). Zij draait aan het rad van Fortuin. Links zien we een klimmende persoon met de tekst “Regnabo” (ik zal regeren). Bovenin zien we een zittend persoon (de koning) met de tekst “Regno” (ik regeer). Rechts zien we een vallend persoon met de tekst “Regnavi” (ik regeerde). Onderaan zien we een gevallen persoon met de tekst “Sum sine regno” (ik ben zonder heerschappij). Door het draaien van het rad treft elk persoon op zijn beurt geluk en noodlot.