Rorate caeli desuper

00:00 Midispeler is niet actief

Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum.
Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum.

Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis :
ecce civitas Sancti facta est deserta :
Sion deserta facta est :
Jerusalem desolata est :
domus sanctificationis tuae et gloriae tuae,
ubi laudaverunt te patres nostri.

Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum.

Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos,
et cecidimus quasi folium universi :
et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos :
abscondisti faciem tuam a nobis,
et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae.

Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum.

Vide Domine afflictionem populi tui,
et mitte quem missurus es :
emitte Agnum dominatorem terrae,
de petra deserti ad montem filiae Sion :
ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.

Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum.

Consolamini, consolamini, popule meus :
cito veniet salus tua :
quare moerore consumeris,
quia innovavit te dolor?
Salvabo te, noli timere,
ego enim sum Dominus Deus tuus,
Sanctus Israel, redemptor tuus.

Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum.


Dit is een bekend adventslied. Het keervers Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum is afkomstig uit Jesaja 45,8.

De vertaling luidt:

Dauwt, hemelen, uit den hoge, en laat de wolken de Rechtvaardige regenen.
Dauwt, hemelen, uit den hoge, en laat de wolken de Rechtvaardige regenen.

Wees niet boos, Heer, herinner U niet langer de zonden.
Zie de Heilige Steden zijn een woestenij geworden,
Sion is een woestenij geworden,
Jeruzalem is verlaten,
Uw heilig en Uw heerlijk huis
waarin onze vaders U hebben geprezen.

Dauwt, hemelen, uit den hoge, en laat de wolken de Rechtvaardige regenen.

Wij hebben gezondigd, en wij zijn geworden als vuil
en wij allen vallen af als een blad
en onze zonden voeren ons weg als de wind.
U heeft Uw aangezicht voor ons verborgen
en U heeft ons te gronde gericht door onze zonden.

Dauwt, hemelen, uit den hoge, en laat de wolken de Rechtvaardige regenen.

Zie, Heer, naar Uw gekweld volk
en zendt die U voornemens bent te zenden,
zendt het Lam van de heerser der wereld,
vanuit Petra, door de woestijn naar de berg van de dochter van Sion,
opdat Hij zelf wegdrage het juk van onze gevangenschap.

Dauwt, hemelen, uit den hoge, en laat de wolken de Rechtvaardige regenen.

Jullie zullen getroost worden, jullie zullen getroost worden, mijn volk,
jouw redding zal snel komen,
Waarom ben je verteerd van droefheid,
omdat de smart teruggekeerd is naar jou?
Ik zal je redden, wees niet bang,
ik ben waarlijk de Heer, jouw God,
de Heilige van Israël, jouw verlosser.

Dauwt, hemelen, uit den hoge, en laat de wolken de Rechtvaardige regenen.