Sator Arepo tenet opera rotas

Sator Arepo is een zeer oude bezweringsformule die haar magische kracht ontleent aan het feit dat zij van links naar rechts en van boven naar beneden gelezen dezelfde tekst oplevert, en bovendien ook omgekeerd kan worden gelezen. Zij komt onder andere voor als opschrift op gebouwen, in boeken, op zegels. Zij luidt aldus:

De vertaling is: Zaaier Arepo houdt met moeite de wielen.
De ontcijfering zou luiden: Oro te pater, oro te pater, sanas = Ik bid u vader, ik bid u vader, gij geneest.

De formule werd in de volksgeneeskunst dikwijls toegepast, vooral tegen honsdolheid. Zij is al in Pompeji aangetroffen en tot in Amerika bekend.

De letters kunnen ook tot een kruis gevormd worden, zoals hieronder. Men leest dan twee maal Pater Noster (Onze Vader) en houdt tweemaal de A en de O over. De A (alfa) en O (omega) zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. In het Nieuwe Testament worden deze letters gebruikt als aanduiding van God (De Openbaring van Johannes 1, 8 en 21, 6) of van Christus (De Openbaring van Johannes 22, 13), die ermee worden getekend als de eerste en de laatste, het begin en het einde, de scheppende en voltooiende, degene die was en die komt.