Ambtseed van de asega

Homa thin gaes gretman, ther ma asinga hat, in that riocht stawia scil.

Hoe men de grietman van de ga1, die men asing noemt, beëdigen moet.

 1. So j ford fan thisse dei unt eft sinte Jacobis deis and thine dei alle, riocht riochtere se.

  Dat u voortaan vanaf deze dag tot Sint-Jacobsdag2 en op die dag met recht rechter zult zijn.

 2. So hot jo to clage comme, se hit an faxfenge, se hit an blodresnum, se hit an duststetum, se hit an dust scowin, se hit an dustswinghum, se hit an hardafengum, se hit om raferd, se it om rafscerd, se it om rafmeth, se hit om rafdelta, se hit om liidscilda, se hit om paningscilda, hot so jo ti clage comme, ther binna acht pondum se, that j that riochtelike riochte.

  Wat tot u als aanklacht zal komen, zij het om trekken aan de haren, zij het om bloedingen, zij het om kneuzingen door slaan, zij het om kneuzing door schuiven, zij het om kneuzing door zwikken, zij het om hard vastpakken, zij het om roofzuchtig afploegen, zij het om roofzuchtig afgrazen, zij het om roofzuchtig afmaaien, zij het om roofzuchtig afgraven, zij het om drinkschulden, zij het om geldschulden, wat tot u ook als aanklacht zal komen, wat onder de acht pond blijft, dat u dat rechtvaardig zult berechten.

 3. And hot jo to finde comme, that j that riochtelike finde twissk twira tale hit ni se that j tha wirde wite, and tha wirde ford ti bringhane, also fir so hit tha riocht daja moge.

  En hoe u tot vonnis komt, dat u het rechtens zult vinden tussen tweespraak, tenzij u de waarheid weet, en de waarheid voort zult brengen, voor zover het recht dat toestaat.

 4. Mer alle that en asega berd, ti riochtene that j that riuchtelike riochte,

  Maar alles wat een asega hoort te berechten, dat u dat rechtvaardig zult berechten.

 5. and nene mede ne nime wit tha wirde ni mit tha wirde

  En dat u geen gift zult aannemen, noch tegen de waarheid, noch voor de waarheid.

 6. mer j riochte finde al bilike thin arma and thin rika, thine liawa and thine leda, thine sibbe and thine framda, tha fiande and thine friunde, al net the ther en attha berre ti riochtane, that j thet riochtelika riochte,

  Maar dat u recht zult vinden even billijk voor de armen als voor de rijken, voor de geliefden als voor de ellendigen, voor de verwanten als voor de vreemden, voor de vijanden als voor de vrienden, alles zoals het een gezworene betaamt, dat u dat rechtvaardig zult berechten.

 7. and j thet ne lete om nene seke ther jo fromia jefta scadia moge.

  En dat u dat niet zult nalaten om enige zaak die u baten of schaden zou.

 8. thet jo god also helpe etc.

  Dat God u hierbij mag helpen enz.

Brontekst: Codex Unia
Transcriptie: Ph. Heck, Die friesische Gerichtsverfassung und die mittelfriesischen Richtereide, in: Mittheilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung VII, Innsbruck: Wagner 1909, p. 741-784.
Vertaling en bewerking: Bouwe Brouwer

1Een ga is wereldlijk rechtsgebied of een kerkelijke parochie. Een ga is ongeveer gelijk aan een dorp. Zie voor een diepgaande studie van het begrip ga: Karel F. Gildemacher, Ga as delsettingsnamme-elemint yn Aldfryske oarkonden, versie 01072003, http://www.fa.knaw.nl/fa/4utjeften/Skiednis, Letterkunde en Nammekunde/ga-as-delsettingsnamme, geraadpleegd 16 augustus 2008.

225 juli. De feestdag van de heilige Jacobus de Meerdere was in Franeker een hoogtijdag met plechtige omgang. De klokken werden op die dag voluit geluid.