De schepping van Adam

 1. God scop thene eresta meneska, thet was Adam, fon achta wendem:

  God schiep de eerste mens, dat was Adam, door acht omvormingen:

 2. Thet benete fon tha stene.

  Het gebeente uit het gesteente.

 3. Thet flask fon there erthe.

  Het vlees uit de aarde.

 4. Thet blod fon tha wetere.

  Het bloed uit het water.

 5. Tha herta fon tha winde.

  Het hart uit de wind.

 6. Thene togta fon tha wolken.

  De gedachten uit de wolken.

 7. Thet1 svet fon tha dawe.

  Het zweet uit de dauw.

 8. Tha lokkar fon tha gerse.

  De haarlokken uit het gras.

 9. Tha agene fon there sunna.

  De ogen uit de zon.

 10. And tha blerem on thene helga om.

  En toen blies Hij daar de heilige adem in.

 11. And tha scope Eva fon sine ribbe, Adames liava.

  En toen schiep Hij Eva uit zijn rib, Adams lief.

Brontekst: Eerste Emsiger Handschrift (E1), fol. 19v.
Transcriptie, vertaling en bewerking: Bouwe Brouwer

1MS: the