Vulgata

De Vulgata, of in het Nederlands Vulgaat, is een Latijnse vertaling van de Heilige Schrift, grotendeels door de Heilige Hiëronymus gemaakt. Zij is door het concilie van Trente (1545-1563) authentiek verklaard, maar is inmiddels herzien.

Hiëronymus was kerkvader en kerkleraar. Zijn naam is Grieks voor “een godgewijde naam dragend”. Hij werd geboren omstreeks 340 en was een vriend van paus Damasus. Hij stichtte in 385 een klooster en een school in Bethlehem, waar hij in 420 stierf. Zijn feestdag is op 30 september.

Voor de HTML-versie van de Vulgata is gebruik gemaakt van tekstbestanden in ASCII-formaat van de Bible Foundation (http://www.bf.org) die tot het publieke domein behoren. Onder de lijn is de originele omschrijving van de Bible Foundation opgenomen. De tekst is alleen opgemaakt, er zijn geen verbeteringen aangebracht. Van de profeet Daniël mist het grootste gedeelte. Voor de omschrijving van de verschillende boeken is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de Nova Vulgata.

Het ZIP-archief met alle 81 HTML-bestanden is hier te downloaden: vulgata.zip (circa 1,6 MB). Dit ZIP-archief is vrijelijk te verspreiden.

Deze versie van de Vulgata is afkomstig van de webstek van Bouwe Brouwer. Deze is te bereiken op het adres: http://www.bouwebrouwer.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen? Schrijf aan: bouwe@bouwebrouwer.nl.


Jerome's 405 a.d., Latin Vulgate
*** Public Domain ***
*** Copy Freely ***

These files were produced following modern scholarship of the available Vulgate mss. The apocryphal books are prefixed with an "x". For instance, First Maccabees is "x1ma.vul" contained in "vul-x1ma.zip".

It should be noted Jerome translated Psalms from the Hebrew as well as the Greek. Accordingly, there were 2 Psalms texts, and these are called "ps-h.vul" and "ps-g.vul".

Jerome (c. 347-420) began his work in 382. In 386 he moved to Bethlehem and worked on the Old Testament. He began on using the Greek LXX, but quickly decided to work directly from the Hebrew. In 405 the Old Testament, as well as the rest of the New Testament was completed. Due to older Latin texts in circulation, Jerome's work was not widely popular until the ninth century. The influence of Jerome's Bible was quite extensive. For instance, the first knowledge of the Bible in the British Isles was from the Vulgate.

These files, as well as other Bible text files, are maintained on the following web site where the most up to date, and corrected files can be found:

   Bible Foundation, http://www.bf.org

Or by contacting:

   Mark Fuller
   1129 East Loyola Drive
   Tempe, Arizona. 85282
   (602) 829-8542 (voice)